Rytme ro og bevægelse

I Ellemosen har vi en genkendelig rytme i både dagens, ugens og årets løb.

Som et åndedræt gennem dagen er der en naturlig vekslen mellem fri leg og mere samlende aktiviteter. Det skaber tryghed og forudsigelighed i børnenes dag, og understøtter deres behov for at suge indtryk til sig, og dernæst have tid til bare at være og fordøje det de har oplevet.

Midt på dagen har vi hviletid i en halv time. Her har alle børn deres egen madras hvor de kan hvile, eller lege stille med lidt legetøj for sig selv.

Gennem dagen får børnene mulighed for forskellig typer af bevægelse.

Ved morgenens sanglege afstemmer vi vores bevægelse til sangene. I haven kan børnene klatre i træer, løbe op og ned ad bakker, rutche, gynge og dreje i karrusel. Når vi tegner, maler, bager, filter og syer, øver børnene deres finmotorik.

Når børnene bruger deres krop og arbejder med deres motorik, både den fine og grove, arbejder de også på deres hjerne og den spirende tænkning.