Den gode relation

Den gode og nære relation mellem barn og voksen, og børnene imellem, er forudsætningen for trivsel og udvikling.

I Ellemosen tilstræber vi hver dag at omgive børnene med en hjertelig og imødekommende atmosfære som de kan næres af. Vi hilser på hvert enkelt barn og forælder med hånd og har øjenkontakt, både om morgenen, og senere når barnet hentes.

Børn lærer ved at efterligne sine omgivelser, og ofte er børn ikke så optagede af hvad de voksne siger, men mere af hvad de voksne gør. Derfor lægger vi vægt på at vi voksne gennem vores handlinger og omgang med hinanden er værd at efterligne. At vi er gode rollemodeller som børnene gerne vil hengive sig til.

Nærheden giver børnene tryghed, og mod til at udfolde sig.