Forældreengagement og fællesskab

I Ellemosen vægter vi fællesskabet højt. Børnehaven har en fælles ledelsesform, hvor forældrebestyrelsen og pædagoger i fællesskab træffer de overordnede beslutninger.

Udover fællesledelsen er der nedsat en praktisk gruppe som bl.a. planlægger arbejsdage.

I Ellemosen er vi afhængige af forældrenes engagement og opbakning.

Det betyder at vi har 3 arbejdsdage om året, hvor vi foruden at pleje fællesskabet og det sociale samvær, vedligeholder bygninger, laver havearbejde o.lign.

Rengøringen af børnehaven går også på skift blandt forældrene (2-3 gange årligt pr. forældrepar). Når børnene oplever at deres forældre værner om Ellemosen, styrker det deres tilhørsforhold til stedet og deres glæde ved at gå i børnehave.

Børnenes regelmæssige fremmøde er også vigtigt i forhold til at være en del af den daglige leg og børnefællesskabet.