At begynde i børnehaven

Det er overvældende at begynde i børnehave, når man er en lille størrelse på to-tre år. Man skal finde ind i og skabe sig et rum i en stor og ukendt sammenhæng, og det kræver hensyn fra børnehaven og tid og støtte fra mor og/eller far. Normalt er den ene af forældrene med barnet i børnehave hver dag i den første uge. Forælderen og barnet deltager i børnehavens aktiviteter fra kl. 9.30, og indtil barnet er træt og mæt af oplevelserne. De første dage er derfor gerne forholdsvist korte, måske til lige før eller lige efter frokost. Efterhånden rummer barnet mere og kan efterlades af forælderen, der måske lige går et ærinde og kommer tilbage igen efter en time. Efter typisk en uges tid er både barn og forældre trygge ved, at barnet kan være en hel dag i børnehaven uden mor og far.

Som forældre kan man lette barnets indkøring i børnehaven ved først og fremmest at vælge en børnehave, man synes om, så man helhjertet kan støtte barnet i at være der til hverdag og fest og i måske svære perioder.

Dernæst er det vigtigt, at man omgærder barnet med den stemning, at man har valgt den bedste børnehave i hele verden, og at barnet selvfølgeligt skal i børnehave hver dag i samme tidsrum, så det kan finde tryghed i en fast rytme. I denne børnehave er dette særligt vigtigt, hvis barnet skal have udbytte af pædagogikken, da hver dags aktiviteter er led i processer, der kulminerer med den næste årstidsfest. (Se afsnittet om årsrytmen på siden om pædagogikken).

Det er desuden trygt for barnet, at afskedsritualet med forældrene er det samme hver morgen. Er det i en periode drøjt at sige farvel, så er et fast ritual til meget stor støtte.

paedagogiske-principper-thumb-steiner-bornehavne-ellemosen
Dagligdagen

Der tages sigte på barnets legemlige, sjælelige og åndelige udvikling, selv om barnet i sine første syv leveår primært er koncentreret om sin legemlige udvikling.

Læs mere her...
dagsrytmen-thumb-steiner-bornehavne-ellemosen
Samarbejdet med forældre

Det er vigtigt for barnet, at dagene har den samme rytme. På den måde véd barnet, hvad der skal ske, og det giver tryghed og dermed overskud til at udfordre og udvikle sig.

Læs om dagsrytmen her...
aarsrytmen-thumb-steiner-bornehavne-ellemosen
Praktisk info

Høsttur til Levefællesskabet Hertha ved Herskind, hvor Lars Landmand viser gården og dyrene frem, og børnene ser køerne blive malket, er én af aktiviteterne i årsrytmen.

Læs om årsrytmen her...